Research

За розвиток мозку, імунітету і пам'яті відповідають одні і ті ж гени

Раніше вважалося, що в головному мозку розташованілише його власні імунні клітини, відокремлені від решти організму гематоенцефалічний бар'єр. При цьому клітини мозку та імунної системи розвиваються під впливом чинників, ніяк не пов'язаних між собою, однак недавні дослідження вчених з Швейцарії дозволили припустити, що гени, які визначають структуру мозку, відповідають також і за роботу системи імунітету і навіть пам'яті.

Над підтвердженням теорії працювало 2 групидослідників з Базельського університету. Перша група проаналізувала епігенетичні профілі 533 здорових молодих людей. В ході цього було виявлено, які гени асоціювалися з товщиною кори головного мозку в відповідальних за пам'ять регіонах. Потім ці дані були екстрапольовані на 596 інших учасників, і з'ясувалося, що ті ж самі гени були задіяні і в формуванні та функціонуванні системи імунітету. Друга група фахівців вивчала людей, які або дуже добре, або дуже погано запам'ятовували зображення на демонстрованих їм картинках. Дослідження їх генома показало, що за пам'ять в цьому випадку відповідав ген TROVE2. Що цікаво, результати, отримані першої групою фахівців, також виявили залежність досліджуваних структур від гена TROVE2.

Таким чином вдалося зробити висновок про те, щоактивність одних і тих же генів може бути пов'язана як зі структурою головного мозку, так і відповідати за розвиток пам'яті та компонентів імунної системи. Як заявляють учені, це може бути ключем до створення нового типу ліків, які можуть допомогти при порушенні мозкових функцій і при захворюваннях, що супроводжуються порушеннями пам'яті.