Gadgets

Spesifikke smarte briller hjelper deg med å unngå distraksjoner og jobbe mer produktivt


Fremveksten av mange mobile enheteri tillegg til den positive effekten, gir den den moderne personen en rekke distraksjoner som reduserer produktiviteten. Et nytt produkt fra den kanadiske oppstarten Auctify lar deg spore hva brukeren ser på, analysere data ved hjelp av AI og optimalisere arbeidsflyten.

Smarte briller Spesifikasjoner dukket opp på crowdfundingpå Indiegogo-nettstedet og samlet allerede over den første dagen over 340% av midlene som er nødvendige for utviklingen av prosjektet. Slik brukeraktivitet vitner om hvor presserende oppgaven med å redusere innvirkningen av dingser på menneskelig ytelse er.

Prinsippet om drift av enheten er enkelt. En optisk sensor er innebygd i brillene, som sporer alt som brukeren ser gjennom dagen. I tillegg til datasyn brukes også en pulssensor. De mottatte dataene overføres til en smarttelefon, der de analyseres i sanntid ved hjelp av kunstig intelligens, som gjør det mulig å spore arbeidsproduktivitet og signalisere distraksjon fra å utføre viktige oppgaver.


Teknisk sett er bruk tilgjengelig så enkeltbriller og briller med diopter. Erfarne nevrologer, psykiatere og psykologer deltok i utviklingen av enheten. I dag er enheten i stand til å gjenkjenne 20 typer brukeraktivitet. Spesifikasjonsbriller er forhåndsbestilt på Indiegogo for $ 250, og begynner å sendes i desember 2020.

Kilde: Theverge