Gadgets

AI van Google is mislukt voor de wiskundeproef op school (3 foto's)


De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is er éénvan de prioritaire richtingen van evolutie van moderne wetenschap en technologie. Nieuwe technologieën zijn belast met het oplossen van problemen die de kracht van de mens te boven gaan. In de huidige fase bevindt de AI zich echter nog in de beginfase van ontwikkeling en implementatie en daarom staat de technologie soms voor onoplosbare problemen.

DeepMind (onderdeel van Google) is actiefDe AI-ontwikkelaar voerde een interessante test uit die niet verschilde van standaard afstudeertests voor schoolkinderen in Engelse scholen. De tests werden onderworpen aan speciaal opgeleid in het schoolprogramma in wiskundige disciplines AI.

& tijden

Tot verbazing van de onderzoekers voldeed de KI nietde taak en scoorde 40 van de benodigde punten in totaal 14. Als resultaat van de analyse van niet-succesvolle testen, werd geconcludeerd dat de AI een speciale formulering van de taak vereist, in een beknopte, specifieke vorm, terwijl standaardtesten voor mensen zowel digitale als taak.


De oplossing van abstracte problemen zonder gespecificeerdde taak vereiste de analyse van de machine om de nodige informatie te markeren. Vaak werden in dit stadium fouten gemaakt om het verkeerde antwoord te verzekeren. Experts moeten nog steeds veel moeite doen om AI te dwingen om te denken en taken op te lossen, net zoals de menselijke geest.

Bron: medium.com