kutatás

Ugyanazon gének felelősek az agy fejlődéséért, immunitásért és memóriaért.

Korábban azt hitték, hogy az agyban találhatócsak a saját immunsejtjei, melyeket a test többi részétől elválasztanak a vér-agy gát. Ugyanakkor az agysejtek és az immunrendszer olyan tényezők hatására alakulnak ki, amelyek nincsenek kapcsolatban egymással, azonban a svájci tudósok által készített legfrissebb tanulmányok azt sugallják, hogy az agy szerkezetét meghatározó gének felelősek az immunrendszer működéséért, sőt a memóriaért is.

2 csoport dolgozott az elmélet megerősítésénkutatók a Bázeli Egyetemen. Az első csoport 533 egészséges fiatal ember epigenetikus profilját elemezte. Ennek során kiderült, hogy a memóriaért felelős régiókban mely gének kapcsolódtak az agykéreg vastagságához. Ezután ezeket az adatokat további 596 résztvevőre extrapoláltuk, és kiderült, hogy ugyanazok a gének is részt vettek az immunrendszer kialakulásában és működésében. A szakemberek második csoportja olyan embereket tanulmányozott, akik akár nagyon jól, akár nagyon rosszul emlékezettek voltak a képeken látható képekre. A genomjuk vizsgálata azt mutatta, hogy ebben az esetben a TROVE2 gén volt a felelős a memóriaért. Érdekes módon az első szakembercsoport eredményei rávilágítottak a vizsgált struktúrák TROVE2 géntől való függőségére is.

Így arra lehet következtetniugyanazon gének aktivitása összekapcsolható mind az agy szerkezetével, mind felelős a memória és az immunrendszer komponenseinek fejlődéséért. A tudósok szerint ez lehet a kulcsa egy új típusú gyógyszer elkészítéséhez, amely segíthet a károsodott agyi funkciókban és a károsodott memóriával járó betegségekben.