istraživanje

Nova karta prikazuje mjesta koja su najviše pod utjecajem klimatskih promjena

Ponekad je korisno pogledati veliku sliku,posebno kad su u pitanju globalni učinci klimatskih promjena. U znanstvenom radu objavljenom juče u časopisu Nature, istraživači su uveli indeks osjetljivosti na vegetaciju, metriku koja se koristi za mjerenje osjetljivosti ekosustava (posebno njegova biljnog života) na klimatske promjene. Rezultat je bila karta koja pokazuje koje dijelove svijeta bi najteže pogodile klimatske promjene.

Istraživači stvaraju ovu kartukorišteni satelitski podaci prikupljeni između 2000. i 2013. Istraživači su izračunali indeks osjetljivosti proučavanjem kako se vegetacija mijenja ovisno o tri čimbenika (temperatura zraka, dostupnost vode i oblačni pokrov) i kako se ti faktori mijenjaju. Istraživači su to učinili za svaku površinu od 5 četvornih kilometara. Neke regije, poput Antarktika ili pustinje Sahare, klasificirane su kao neplodne ili prekrivene ledom, ali je ostatak zemljine površine sortiran od najmanje do najosjetljivijih na klimatske promjene u posljednjih 14 godina.

Nakon toga, istraživači su primijenili prikupljenoinformacije o zemljinoj karti. Zelena označava nisku osjetljivost - takva su područja dobro prilagođena klimatskim promjenama. Crvena područja pokazala su se vrlo osjetljiva na klimatske promjene. Znanstvenici se nadaju da će nastaviti s istraživanjima kako bi utvrdili jesu li otkrivene promjene vegetacije privremene ili su dio veće globalne promjene.