Gadgeti

Novi "brutalni" uvjeti na YouTubeu omogućuju brisanje korisnika


Mjesec dana kasnije, 10. prosinca, na dijeljenju videaNa YouTubeu stupaju nova korisnička pravila koja korisnicima daju pravo na brisanje računa pod vrlo nejasnim uvjetima. Podjela Google, u novorazvijenim ugovorima o korisnicima, predviđa takav pojam kao "komercijalna dobit", a ako nema dobiti s računa - može se izbrisati po nahođenju usluge.

Prema novim pravilima koja su uvedena od prosinca,YouTube dobiva pravo kontrolirati profitabilnost svakog računa, a u nedostatku komercijalnog interesa, obrišite nepovoljan račun. U međuvremenu, formulacija pravila ne dopušta da se tačno utvrdi u kojem slučaju račun spada pod ovu definiciju: ako korisnik aktivira blokator oglasa ili kada se proizvedeni sadržaj ne unovči. Rasprava o Redditu već je prikupila više od tri tisuće komentara i tumačenja novih pravila.

Za korisnike računa čiji računivrijeme će biti izbrisano tijekom kojeg se sav sadržaj može prenijeti s YouTubea u druga pohranjivanja podataka. Nema detaljnijih objašnjenja usluge YouTube koja objašnjavaju kontroverznu klauzulu novih pravila.