Gadgeti

Reaktor za gorivo s tekućim ugljičnim dioksidom


Problem odlaganja industrijskog otpada,koji sadrže ugljični dioksid, imaju globalne razmjere. Inženjeri sa Sveučilišta Rice u Americi iz Houstona razvili su jedinstvenu instalaciju za pretvaranje ugljičnog dioksida u tekuće gorivo na bazi mravlje kiseline. U ovom je slučaju kiselina sama po sebi jednostavan nosač vodika, čije je komprimiranje u plinovitom stanju tehnički teško provesti, a u koncentriranoj mravljini koja vodi sadrži 1000 puta više po jedinici volumena.


U središtu je tehnologije stvaranja mravlje kiselinekorištena su dva ekskluzivna izuma ugljičnog dioksida: upotreba krutih elektrolita i uporaba bizmut katalizatora. Upotreba čvrstih elektrolita na bazi polimera jamči minimalne nečistoće i eliminira potrebu za dodatnim pročišćavanjem mravlje kiseline.

Nedavno je bizmut počeo rubiti bez visokihtroškovi. Stoga su znanstvenici odlučili koristiti višeslojnu rešetku bizmuta kao katalizator, pri prolasku kroz koji se ugljični dioksid pretvara u negativno nabijenu molekulu formata. U sljedećem koraku, molekula prodire u elektrolit, gdje dolazi u kontakt s ionom vodikom, koji nastaje iz katalitičke reakcije s vodom. Rezultat je 30% -tna otopina mravlje kiseline.