Generelt

Ozons tab er næsten tredoblet

I årets første kvartal blev Ozons tab næsten tredoblet i forhold til resultaterne fra det første

kvartal et år tidligere og nåede 19 milliarder rubler.Virksomhedens omsætning voksede 2,5 gange til 177,5 milliarder rubler. Markedspladsen øgede antallet af ordrer med 173 % til 93 mio.. Selskabet advarede om risikoen for misligholdelse af sine obligationer, hvis det undlader at foretage betalinger til obligationsejere, der har udnyttet retten til førtidig indfrielse. I overensstemmelse med de nuværende regler har russiske virksomheder været forbudt at udbetale udbytte til ikke-residenter siden marts i år. Ozon forklarede, at en betydelig del af Ozon-obligationsejere har krævet deres tidlige indfrielse og ifølge loven forventer at modtage hovedstolen og påløbne renter den 31. maj. Hvis virksomheden ikke opfylder tilbagebetalingskravet senest den 14. juni, står den over for misligholdelse.