Forskning

Magic: The Gathering er officielt anerkendt som det sværeste spil i verden.

Magic: The Gathering er et kortspil, hvor guiderne staver, summoner skabninger og bruger magiske objekter til at besejre deres modstandere. Under spillet samler to eller flere spillere et kort på 60 kort med forskellige kræfter. Dæk samles fra en pulje på over 20.000 kort, der oprettes som spillet skrider frem. Selvom Magic: The Gathering ligner rollespilfantasy spil som Dungeons and Dragons, har det mange flere kort og mere komplekse regler end andre kortspil.

Hvilket fører til et interessant spørgsmål: Hvor svært er MTG, hvis du sammenligner det med andre rigtige spil (det vil sige dem, hvor folk rent faktisk spiller og ikke nogle teoretiske)? Umiddelbart foretage en reservation betyder kompleksiteten ikke kompleksiteten i at forstå gameplayet, men kompleksiteten som spilletets dybde og alsidighed.

Hvor kompliceret er Magic: The Gathering? Vanskeligere

Svaret blev givet af Alex Churchills arbejde, en uafhængigbrætspil forsker og designer fra Cambridge, UK; Stella Biederman fra Georgia Institute of Technology og Austin Herrick fra University of Pennsylvania.

Hans hold målte den beregningsmæssige kompleksitetspil, kodet det, så det kan afspilles på en computer eller Turing-maskine. "Dette design har fastslået, at Magic: The Gathering er det mest computationally udfordrende spil i verden, der er kendt i litteraturen," siger forskerne.

Men først en lille baggrund. En meget vigtig opgave inden for datalogi er at afgøre, om et problem kan løses i princippet. For eksempel beslutter, om to tal er relativt enkle (med andre ord, deres største fælles divisor skal være større end en) er en opgave, som kan udfyldes i et begrænset antal veldefinerede trin og derfor beregnes.

I det sædvanlige spil med skak kan du ogsåcomputing finde en løsning på, om hvide har en vindende strategi. Processen indebærer at kontrollere enhver mulig bevægelsesrække for at se om White kan vinde.

Men selvom begge disse problemer kan beregnes, varierer de ressourcer, der er nødvendige for at løse dem, meget.

Det er her, hvor begrebet beregningsmæssig kompleksitet fremkommer. Dette er en rangering baseret på de ressourcer, der er nødvendige for at løse problemer.

I dette tilfælde afgør beslutningen om toTallene er relativt enkle, kan findes i flere trin, der er proportionale med indgangstalets polynomiske funktion. Hvis inputværdien er x, vil det vigtigste medlem af polynomfunktionen være i form Cx ^ n, hvor C og n er konstanter. Dette er klasse P, hvilket betyder polynomisk tid.

Tværtimod skal skakproblemet løsesved brute force, og antallet af nødvendige trin stiger i forhold til den eksponentielle funktion af input data Hvis input er x, er det vigtigste medlem af den eksponentielle funktion Cn ^ x, hvor C og n er konstanter. Her beskæftiger vi os med en kategori med større kompleksitet EXP eller eksponentiel tid.

Derudover er der forskellige andre kategorier med forskellig kompleksitet samt opgaver, for hvilke der ikke findes nogen algoritmer. De kaldes ikke-computere.

Find ud af hvilken kategori af vanskelighederspil er ikke let. De fleste virkelige spil har begrænsede sværhedsgrænser, som f.eks. Spillerens størrelse. Og det gør mange af dem trivielle med hensyn til kompleksitet. "Det meste af forskningen inden for algoritmiske teorier om rigtige spil vedrørte hovedsagelig generaliseringer af populære spil, ikke ægte versioner," sagde Churchill.

Således har kun et par rigtige spil en ikke-triviel kompleksitet. Disse omfatter "Sticks" (eller "Points and Squares"), jenga og tetris.

Forskernes arbejde har vist, at magi: Gathering er meget mere kompliceret end disse tre. Tællemetoden er i princippet enkel. Churchill og hans firma begyndte ved at omdanne styrken og egenskaberne af hvert kort til et sæt trin, der kan indkodes.

De spillede derefter spillet mellem to spillere.af Turing maskine. Og endelig viste de at bestemme hvilken spiller, der har en vindende strategi, svarer til "stop problem" kendt i computervidenskab.

Dette er problemet med at bestemme omEt computerprogram med et specifikt input job eller vil arbejde for evigt. I 1936 viste Alan Turing at ingen algoritme kan bestemme svaret. Med andre ord kan denne opgave ikke beregnes.

Derfor viser resultatet af Churchill detResultatet af Magic: Gathering spillet er uberegneligt. "Dette er det første resultat, der viser, at der er et rigtigt spil, hvor definitionen af ​​en vindende strategi ikke kan beregnes," siger forskere. Dette er et interessant papir, der rejser vigtige grundlæggende spørgsmål om spilteori. Churchill og medforfattere siger for eksempel, at den førende formelle spilteori forudsætter at ethvert spil skal kunne beregnes. Magic: Gathering opfylder ikke de antagelser, som computerforskere normalt laver, når de modellerer spil.

Har du spillet dette spil? Fortæl os i vores chat i Telegram.