Gadgets

Udviklet en anden effektiv analog af moderne lithium-ion-batterier


At bryde afhængighed for dyre ogskadelig for jordens økologi Lithium-ion-batterier søger mange forskerehold, der tilbyder originale ideer til autonome strømkilder. En anden idé foreslås af et team af entusiaster fra Chalmers University of Technology Sweden og National Institute of Chemistry i Slovenien, der foreslog at bruge aluminium som basis for batterier.

Brug af billigere og mere miljøvenligeufarlig sammenlignet med lithiummateriale kan føre til revolutionerende ændringer i batteriproduktion. Der er dog en ekstrem negativ teknisk egenskab ved et aluminiumsbaseret batteri - dette er en lav energilagringsdensitet. De eksisterende aluminiumsbatterier bruger grafit som katode, hvilket reducerer batteriets ydelse markant. Forskere har foreslået at bruge en organisk forbindelse i stedet for grafit.

Ifølge et nyt forslag fra en international gruppe af videnskabsmænd blev grafitkatoden erstattet af en organisk nanostruktureret katode baseret på kulstofmolekylet anthraquinon.


Ifølge udviklerne af innovationsmodellenFordelen ved at bruge et organisk molekyle i katodematerialet er evnen til at opretholde positive ladningsbærere fra elektrolytten, hvilket giver dig mulighed for at skabe en højere energitæthed i batteriet. Som følge heraf fordobles energitætheden.

Mulighed, der i øjeblikket undersøgesBrug aluminium til at oprette den næste generation af batterier. Udviklerens nuværende opgave er at skabe en sikker elektrolyt til drift af aluminiumsbatterier, da der nu anvendes usikkert klorholdigt materiale til dette.

Kilde: Eurekalert