Gadgets

AntBot - en robot der modtog et ant navigationssystem (3 billeder + 2 videoer)


At navigere og navigere i det åbneplads, robotter har brug for fyrtårne ​​eller et eksternt signal, siger GPS. Ingeniører fra Aix-Marseille University og CNRS Institute har skabt AntBot, et design, der gør det uden det. Nyskabernes skabere blev inspireret af den systemiske navigation af Cataglyphis myrer, der lever i ørkenen.

& gange

Som regel reserverer almindelige myrerferomonespor. Men i ørkenen tørrer alt straks, så Cataglyphis skal navigere anderledes. Øjnene af disse insekter i ethvert vejr tager polariserede lysstrømme. Tæller også trinene, de husker afstanden mellem objekterne.


AntBot har et optisk kompas, der genkenderpolariseret lys og hjælper med at navigere. Robotten kan beregne, hvor længe den er gået, ved hjælp af en optisk afstandssensor. Så enheden kan bevæge sig i en radius på 14 m, der bestemmer positionen med en nøjagtighed på en centimeter. AntBot virker helt autonomt, men går tabt på for groft terræn, når referenceobjekter er dækket af relief. Enheden vejer 2,3 kg og har ikke noget godt hidtil.


Kilde: cnrs.fr