Gadgets

Цукерберг предложи правила за регулиране на интернет (2 снимки)


Водеща най-голямата социална мрежа в светаFacebook Марк Цукерберг вярва, че държавите все още трябва да бъдат пряко ангажирани в контролирането на глобалния интернет. Бизнесменът идентифицира четири области, в които се изисква намеса от страна на регулаторните органи.

Цукерберг вярва, че длъжностните лица трябва да платятвнимание към поверителността, процеса на прехвърляне на данни между услугите, използването на интернет в избирателните технологии и контрола на незаконно съдържание, унижаващо потребителите.

Според бизнесмена правителствените агенциитрябва да разработи единни стандарти за информация, която подбужда омраза и съдържа обиди. Трябва да се разработят ясни параметри, които дават на предприятията правото да премахнат недвусмислено такова съдържание.


По отношение на използването на интернет при избориЦукерберг заяви, че в основата могат да се вземат новите правила на Facebook, които повишават прозрачността на политическата реклама. Финансовите регулатори трябва да преразгледат стандартите за контрол на изборите, като се съсредоточат не върху кандидатите, а върху организациите.

При обсъждане на поверителносттаЦукерберг отбеляза, че регламентът на ЕС за защита на данните може да бъде пример за всички страни. Потребителят трябва да реши съдбата на личните им данни, защитени от закона от неправомерно ползване на интернет компанията.

По въпроса за прехвърлянето на потребителски данни между интернет компаниите, според Цукерберг, трябва да се разработят и единни регулаторни правила.

Източник: fb.com