общ

# видео на деня Атлас и SpotMini роботи за разходка

Всеки път компанията Boston Dynamicsпубликува следващия видеоклип, отбелязваме колко естествено става поведението на техните роботи. Сега в YouTube се появиха няколко нови видеоклипа, показващи най-новия напредък в разработването на роботите Atlas и SpotMini.

В момента Boston Dynamicsангажирани в повишаване на нивото на автономия и способността да управляват своите роботи. В представените видеоклипове всъщност няма нищо ново - вече сме виждали и двата робота многократно. Например, на видеото по-долу роботът SpotMini минава през офиса на компанията и показва как може да се изкачва и слиза по стълбите без никакви проблеми. В Boston Dynamics се казва, че първоначално роботът се контролира от оператора, за да се създаде триизмерна карта на зоната на движение. Въпреки това, във видеото по-долу, роботът се движи самостоятелно, с информация за околната среда и препятствията по пътя, който вече е въведен в своята база данни.

</ P>

В друго видео шоу тече за мъжхуманоиден робот Атлас с лазерен бластер. Шега. Всъщност, роботът бил откаран да тича на зелена морава и също дал команда да прескача дневника. Без каквато и да е подкрепа, за да покаже своята автономия.

</ P>