Gadgets

Мащабът на първата черна дупка, снимана ясно (видео)


Човешкият мозък не може да осъзнае нито природата, нито природатавъншен вид, нито мащаб на черни дупки. В същото време много хора дори не знаят, че почти всеки обект може да се превърне в този космически обект. Дори нашата планета, ако е притисната с достатъчна сила до размера на фъстъчен орех. Този ефект е свързан с концепцията за радиуса на Шварцшилд. С намаляването на обекта с условието за запазване на предишната маса, той се трансформира в черна дупка (разбира се, в определен мащаб). Така че, ако стиснете Слънцето до размера на малък град, той също ще се превърне в черна дупка.

Разбира се, не всяка черна дупка имамалък размер. Например, наскоро се появиха снимки на обекта M87 доста впечатляващо. Масата на тази черна дупка е теоретично равна на масата от 6.5 милиарда на нашите Слънца. Неговият размер и гравитация е просто невъзможно да си представим, дори да са получили визуални номера. Въпреки това, беше публикувана ясна и ясна визуализация на Youtube канала morn1415. Въпреки, че силата и влиянието на космическия феномен върху околното пространство и обекти просто не могат да бъдат осъзнати.