Gadgets

Руски индивидуален джетап за астронавтите


Осигуряване на астронавти с оборудване за удобно иефективната работа на открито достига ново ниво. Руските учени са създали джетап, наречен в американската терминология по-безопасно, необходимо за преместване между космически модули и по време на спасителни операции.

Руските космонавти смятат, че на настоящия етап реактивни пакети са необходим елемент в оборудването по време на работа в открито пространство в състояние на безтегловност.

Космическите костюми на Orlan-M са на разположение днесТе са оборудвани с космонавти спасителни инсталации, които нямат необходимата маневреност, с малък автономен ресурс и са пригодени изключително за спасителни операции.

Новият раница ще бъде интегриран в скафандъра, който значително ще опрости движението в открито пространство, ще повиши ефективността на работата и изследванията на руските космонавти.