Gadgets

Роскомнадзор е недоволен от официалните отговори във Facebook и Twitter


Роскомнадзор продължава да се бори с Facebook иTwitter, преминавайки към ново ниво на взаимоотношения. Поради неяснотата на отговорите на фирмите на изискванията, службата открива административно производство. Сега социалните мрежи имат един месец, за да изпълнят изискванията на Роскомнадзор. Услугата изисква уточняване на локализацията на бъдещите бази данни и ясни срокове за изпълнение на всички изисквания.

Припомнете си, че случаят се отнася до спазването на закона от 2015 г., който задължава всички компании, работещи с руснаците, да използват бази данни в Русия за съхранение на лични данни.


Роскомнадзор започна с войната с Facebook и Twitterцялостна проверка в края на миналата година, след това имаше още няколко проверки, писма с искания и заплахи от глоба от 5 хиляди рубли за неотговорили писма. През януари дружествата изпратиха своите обяснения на исканията на отдела, но без да уточнят конкретни планове и срокове за локализиране на базите данни на руските потребители в Руската федерация.

Източник: .interfax.ru