Gadgets

НАСА преминава към 3D печат


Изобретен преди повече от 30 години през 1986 година3D печатът е разработен едва през последното десетилетие. Сега с помощта на триизмерен печат се правят не само малки части, но се изграждат и къщи и се отпечатва храна. Иновативната технология привлече космически инженери от НАСА. Беше решено да се замени съществуващата технология за производство на сензори и комуникационни възли от модулни части, за да се отпечатат еднокомпонентни устройства.

Съвременни производствени технологииМногобройни сензори за космически кораби използват традиционния подход, когато отделните части се сглобяват на дъската, използвайки запояване. Въпреки това, голям брой връзки могат да повлияят на техническите параметри на сензорите или дори да доведат до счупване. За да се опрости процеса на създаване на космически сензори, инженерите на НАСА в бъдеще ще използват 3D принтери, които отпечатват цели устройства, използващи наноматериали - графен и въглеродни нанотръби.

Всички части се отпечатват директно на дъскатапо време на един технологичен процес. Процесът на печат значително ще намали енергийните разходи, ще повиши надеждността и ще намали времето за производство на сензори. Електронни устройства, произведени с помощта на 3D принтер, могат да се използват не само в космически кораби, но и в космически костюми за наблюдение на жизнените показатели на астронавтите.

Източник: nasa.gov