Gadgets

Съвременният флаг ще събере енергия от вятър и слънце (2 снимки + видео)


Учените от много страни продължават да работятразлични начини за получаване на чиста възобновяема енергия. Симбиозата на вятърни и слънчеви електроцентрали е проектирана от инженери от английския университет в Манчестър. Ново изобретение по дизайн наподобява обикновен флаг.

& времена

Структурно повърхността на енергийния флагпредставлява редуващи се ленти, състоящи се от пиезоелементи и слънчеви батерии. Лентите имат еластичност, която позволява на флага да расте във вятъра. Работата на такъв генератор е ниска, достатъчно е за захранване на няколко сензора, например, контролиране на силата на вятъра и осветлението.


По време на тестове с умерен вятър и. \ Tпри пълно равномерно осветление, източникът на енергия е 3-4 mW. Интерес представлява гъвкавостта на електроцентралата, работеща в лошо време на вятърна енергия и в тихо време от енергията на Слънцето.

Източник: newatlas.com