Gadgets

Google ще следи емисиите от всички електроцентрали от орбита (3 снимки)


25 милиона долара - бюджетът на конкурса "Google."AI Impact Challenge. Парите се разпределят за организации, които се нуждаят от помощта на изкуствен интелект за решаване на глобални проблеми. Наскоро Световният институт за ресурси и WattTime получиха 1,7 милиона долара от Google, за да проследят работата на "мръсната енергия". Първо, говорим за въглищни станции в регионите, които не искат да намалят емисиите в атмосферата.

& времена

Парите ще бъдат изразходвани за разработването на метода на въглеродаTracker. Този аналитичен център разкрива връзките между атмосферните емисии и работата на някои обекти. Наред с другите неща, сателитите се наблюдават за обекти, които не са близо до тях. По този начин беше възможно, например, да се уловят енергийните компании на Китай в експлоатацията на съоръжения, обявени затворени, и да се докаже, че те са надвишили емисионните стандарти.


Проектът планира - изграждане на спътниккапацитет и мониторинг на максимално възможния брой електроцентрали. AI от Google ще помогне да се определи какво точно се освобождава в атмосферата и в какви количества.

Източник: carbontracker.org