Gadgets

Производство на електроенергия директно в космоса


Увеличаване на потреблението на енергия в пространствотостанции, сателити и кораби изисква разработването на нови подходи за доставка на електричество в космоса. Използването на слънчеви панели е непрактично и трудно; пускането на ядрени реактори в орбита е опасно и е забранено от редица международни актове. В тази връзка изследователи от много страни търсят алтернативни евтини източници на електроенергия в космоса.

Учени от Калифорнийския университетЛос Анджелис предлага да се използва космически студ като "доставчик" на електричество, или по-точно разликата в температурата на повърхностите, изложени на слънчева светлина и засенчени зони.

Използване на експериментално оборудванекойто изследователите демонстрираха принципа за извличане на електричество от обикновения студ, струваше само 30 долара, а генерираната енергия е достатъчна за LED лампата.

Специален термоелектричен генератор,използвайки температурната разлика между осветената и засенчената повърхност, тя може да бъде инсталирана в орбита, за да се получи неограничен източник на енергия. В момента се провежда проучване на възможността за увеличаване на обема произведена енергия по принципа на радиационно охлаждане, който беше открит отдавна, но за първи път беше предложен за използване в космоса.

Източник: ubergizmo