Gadgets

Разработено хранилище за захранване на графен от Wi-Fi (2 снимки)


Сред най-важните инженерни предизвикателства, пред които са изправенипреди разработчиците на всички мобилни устройства, приоритетът е да се удължи живота на батерията и да се гарантира навременното презареждане на приспособлението. Идеологията на съвременната безжична технология за зареждане е идентична с традиционната кабелна и изисква намирането на устройството в непосредствена близост до енергиен източник. В момента обаче огромен брой електронни устройства създават около себе си електромагнитно излъчване, повечето от които се губят и могат да се превърнат в един от източниците на енергия.

Използване на собствена електромагнитна енергия,което е наситено с пространството, заобикалящо съвременния човек, поеха разработчици от Масачузетския технологичен институт (MIT). Въз основа на резултатите от изследванията инженерите представиха доклад, съдържащ техническо описание с чертежи и диаграми на устройство, способно да „извлича“ енергия от електромагнитни полета, заобикалящи човек, създаден от различни електронни устройства, включително Wi-Fi рутери. Така получената енергия може да бъде пренасочена за презареждане на мобилни устройства.


Такива алтернативни източници на енергия са главнотерагерцови високочестотни вълни „Т-лъчи” излъчват (честотата е в интервала между микровълнова и инфрачервена радиация). Доста е трудно да се използва енергията, излъчвана в този спектър.

В лабораторията на MIT предложиха да се създаде терахерцизправител, който ви позволява да извличате енергия от „Т-лъчите“. Устройството използва малка квадратна плоча с графен, свързана с бор нитрид (BN) и антените, свързани към тях, разположени отстрани. Антените поемат терахерцово лъчение и използват неговата енергия за създаване на насочено движение на електрони в графена.

Разработчиците твърдят, че за такива устройстваТрябва да се използва перфектно чист графен, тъй като всички чужди елементи ще разпръснат електронния поток. За да се създаде насочено движение на електрони, е използван слой от бор нитрид, който превръща случайното движение на електрони в графен в поток на електрон в желаната посока. Графеновите електрони, „възбудени“ от терагерцовите вълни, когато се приближиха до боровите и азотните атоми, изпитаха многопосочен ефект, наречен от физиците „косо разсейване“, което доведе до по-нататъшното движение на електроните в една посока.

В момента такива зарядни устройства могатакумулират само малка част от терахерцовата енергия и зареждат устройства с ниска мощност. Но сега терагерцовите токоизправители са в състояние да захранват електронни импланти, по-специално пейсмейкъри. По-нататъшните разработки на учени от MIT са насочени към създаването на устройства, които могат да използват енергията на радиацията около нас, за да зареждат по-мощни мобилни устройства, без да прекъсват работата си.