Gadgets

Chrome защитава срещу опасни разширения на браузъра


Разработчиците на браузъри от Chrome продължават да работятсъздаването на надеждна защита на потребителите от компютърни нарушители. За да се гарантира идентифицирането на опасни разширения, ще се подпомогне индивидуалният дневник на дейността за всяко разширение. Процесите на фиксиране ще се провеждат отделно за всяко разширяване в реално време.

& времена

Потребителят ще може да наблюдава процеситекойто изпълнява разширението и ще може ръчно да прекрати приложението. Ако има подозрителни действия, свързани с изпращането на данни на сървър на трета страна, потребителят може да прекъсне работата, като натисне бутона "Стоп".
Тестовата версия на Chrome Canary вече е получила тази функция (-enable-удължаване дейност-сеч), активирана в скрити настройки. Разработчиците все още не са обявили времето за появата на такава функция в бета версията на Chrome.