Gadgets

Bluetooth високоговорител с феромагнитна течност за визуализация на музика (2 снимки + видео)


Популярни през 80-те години на миналия векцветната музика беше възродена от усилията на корейския художник Dakda Jung в ново оригинално технологично решение - във формата на компактен Bluetooth високоговорител, който едновременно свири и визуализира музикални композиции.

Принципът на действие на необичайния двуцветенцветната музика се състои в използването на магнитно поле, което действа върху феромагнитна течност и я кара да изпълнява причудливи движения, да променя формата си или да се разделя на няколко фрагмента.


Феромагнитната течност е затворена в прозраченплосък цилиндричен съд, където е окачен в прозрачен течен носител. Отзад един вид „екран“ се осветява от светодиоди. Магнит, действащ върху феромагнитна течност, променя генерираното магнитно поле в зависимост от музиката, която се възпроизвежда.


Цялата система е затворена в бял куб,направени на 3D принтер. Колоната разполага с високоговорител, аудио усилвател и Bluetooth модул. Целият производствен процес и работата на готова колона с "танцуващ" феромагнитен екран може да се види в YouTube в канала на изобретателя.