Gadgets

Apple изследва идентификацията на дланите


Развитието на технологиите изисква въвеждането на новиметоди за идентификация, които ще осигурят допълнителна защита. Apple разработи и получи патент за нов начин за идентифициране на лицето, използващо дланта на потребителя. Инженерите на компанията изучават техниката за надеждно „четене” на модела на капилярните канали и вени, което е полезно за регистриране на нова техника.

Технология за четене на дланиизползван в патента се основава на получаване на данни чрез осветяване на дланта на ръката с инфрачервено осветление. Освен това в описанието на патента е посочено, че методът отчита възможността за промяна на конфигурацията на дланта в зависимост от позицията на ръката. Следователно няма да се налагат строги изисквания за позицията на самата ръка.


Използването на технологии в смартфоните ще изискваизвършване на промени в дизайна и техническите възможности на монитора. Патентът посочва възможността за използване на сложна идентификация чрез няколко метода: лице и длан. Когато работите със смарт часовник, скенерите могат да бъдат поставени в каишка.

Източник: patentlyapple