Gadgets

В Русия е разработен експресен метод за откриване на онкологията по една капка кръв


Бърза диагностика на онкологичниболести е едно от основните условия за последващо успешно излекуване на опасно заболяване. Група учени от Самарския университет на името на П. П. Королев и Самарския държавен медицински университет разработиха нов метод за откриване на онкологията при изследване на една капка кръв. Диагностиката се основава на метода на Раманова спектроскопия на кръвта.

Традиционни методи за лабораторни изследвания,позволявайки да се идентифицират раковите клетки и да се определи динамиката на развитието на болестта, отнема няколко часа. Междувременно прилагането на техниката на Раманова спектроскопия дава възможност за провеждане на изследвания в реално време.

Според един от участниците в проекта, доцентна Катедрата за лазерни и биотехнически системи на Самарския университет на Иван Братченко, оптичните технологии се използват за изследване на Раманова спектроскопия, когато енергията на светлината се предава към изследваните молекули.

Експертът отбеляза, че светлината влияемолекули, от които се създава биологичен организъм. Изследването на това взаимодействие помага на учените за кратко време (до една минута) и, имайки само една капка кръв, идентифицират промените в състава на тялото и определят динамиката на развитието на патологията.