Gadgets

Разработена е техника за превръщане на въглеродния диоксид в въглища.


Поглъщането на въглерод е процес, който включваизвличане на вреден CO2 (парников газ) с последващо дългосрочно съхранение. Според новия метод ще бъде възможно надеждно и безопасно освобождаване на парникови газове от атмосферата. Предишните методи за превръщане на CO2 в твърд състав изискват използването на изключително високи температури. И финансово бяха много нерентабилни.

Нов подход, който учените основават на единството на течносттаелектролит и течен метален катализатор. Тази смес, използвайки електрически ток, разтваря въглеродния диоксид. Въглеродните твърди люспи се образуват от CO2. Те, от своя страна, могат да бъдат заровени под земята, предотвратявайки връщането на газ в атмосферата.

Времето не подлежи на обръщане. Въпреки това, превръщането на въглеродния диоксид във въглища с погребението му под земята е подобно на тази назад. В крайна сметка това активира обратния процес.

Учените трябва да проучат допълнителнопроцеси. Те обаче вече са направили сериозна първа стъпка към надежден метод за съхранение на въглерод. С течение на времето тя може да ни помогне да спасим Земята от глобална катастрофа.

Източник: Slashgear