технология

Направена е сериозна стъпка към създаването на молекулен компютър.

От създаването на първия компютърТехнологиите започнаха да се развиват толкова бързо, колкото не се развиваше друга индустрия. Сега компютрите в съвременния смисъл вече са достигнали върха на своето развитие и ако искаме да развием по-нататъшни технологии, се нуждаем от нещо ново. И може би учените са разбрали как да създадат нов тип компютър.

Защо компютрите вече не са ефективни?

Всъщност модерните „машини“ все още са способниза много неща, но за това трябва да ги подобрим количествено, а не качествено. Това означава, че се сливат в огромни клъстери. И в крайна сметка ще стигнем до това, от което сме започнали: компютрите за обработка на задачи ще бъдат огромни „шкафове“, подобни на показаните на илюстрацията по-долу.

Освен това се посочва известният "закон на Мур"че броят на транзисторите в интегрална схема се удвоява на всеки две години. Увеличавайки броя на транзисторите, ще увеличим броя на операциите, които ще изпълняват 2 пъти. Така те ще обработват 2 пъти повече информация. С прости думи, тя удвоява изчислителната мощност.

В крайна сметка обаче развитието на микроелектрониката се приближи до прага, над който вече не е възможно да се увеличи броят на транзисторите. Ето защо трябва да създадете принципно нова система.

Вижте също: Кой е създал компютърни пароли.

Какво е молекулен компютър

Основната разлика между молекулярния компютър иКласиката е в начина на обработка на данните. Ако в традиционните системи единицата данни е малко, то в молекулярните компютри тя е всяка молекула. И ако малкото има само 2 състояния - едно и нула, то молекулата, за разлика от нея, може да бъде в тези две състояния. Когато битът може да има информация (единица) или да не я има (нула), една молекула може да има много такива позиции, тъй като тя може едновременно да взаимодейства с много други молекули и резултатът ще бъде различен в рамките на всяко взаимодействие. Грубо казано, една молекула може едновременно да има няколко “такива” или няколко “нули”. Това значително ускорява изчисленията. Но има един проблем: пренос на топлина.

- Топлината е огромен молекулен проблем.компютри, тъй като взаимодействието в такива системи е верига от атоми. Когато молекулата се загрява, атомите вибрират много бързо и веригата може да се счупи ”, казва един от авторите на работата, професор в университета на Мичиган Едгар Мейхофер.

Как да създадем молекулен компютър

Досега не можеше да се измери преноса на топлинада го спомена. Но група учени от САЩ, Япония, Германия и Южна Корея успяха да направят това. По време на експериментите учените осъзнаха, че топлопроводимостта на молекулярно ниво не се променя толкова, колкото в макрокосмоса. Ако в “нашия свят” тя се увеличава с увеличаването на дебелината на материала и намаляването на електропроводимостта, при наномащаба с увеличаване на дебелината, проводимостта на електричеството остава същата.

Така можете да създадете доста дебели."Nanowires" за отстраняване на излишната топлина, която се образува по време на молекулярното взаимодействие. Това няма да позволи на молекулите да се счупят и ще позволят високоефективни изчисления. Остава само да се потвърдят данните от опита и да се събере молекулен компютър, базиран на нова технология.

Можете да прочетете още по-интересни материали в нашия телеграма новини канал.